Are the boxes gluten-free?
We can not guarantee that they are completely gluten-free. But since many people with type 1 diabetes do not tolerate gluten, we always try to include as many gluten-free products as possible.
What is meant by "Preorder"?
You pre-sell a product that is only sent at a later time, this way you are sure that you will receive a copy
Where is money donated to diabetes research?
We donate money to both the Child Diabetes Foundation and the Diabetes Foundation
Hur arbetar ni med hållbarhet?
Vi väljer noga ut produkter som är schyssta både sett till innehåll men även sett till hur och vart de tillverkas. Våra boxar är klimatkompenserade och är återvinningsbara. Vi arbetar också aktivt mot Agenda 2030 med fokus på 3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA, 3.B STÖD FORSKNING, UTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGGÖR VACCIN OCH LÄKEMEDEL FÖR ALLA, 12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER, 12.8 ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP OM HÅLLBARA LIVSSTILAR
What does the box contain?
The contents of the box are described in the product description
Have you not received an answer to your question? Send us a message either through our form or via email tokontakt@diabeticbox.se
x